Απόφαση συγχώνευσης της GENIKI Bank στην Τράπεζα Πειραιώς

Το Δ.Σ. της GENIKI Bank αποφάσισε, στις 30.5.2014, τη συγχώνευση της Τράπεζας με απορρόφησή της από την Τράπεζα Πειραιώς. Η συγχώνευση τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης των αναγκαίων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων. Η επιλογή προκρίθηκε βάσει των εξελίξεων και του σχεδίου δράσης της Τράπεζας και της δυναμικής ποιοτικών συνεργειών που έχουν δημιουργηθεί με την Τράπεζα Πειραιώς.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ενσωμάτωση του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού της GENIKI Bank, οι Πελάτες της θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μεγαλύτερου χρηματοοικονομικού Ομίλου της χώρας, αυτού της Τράπεζας Πειραιώς, απολαμβάνοντας τη σιγουριά και την ποιότητα που αυτός προσφέρει. Έως τότε, θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που τους προσφέρει η GENIKI Bank.

 

Στο πλαίσιο της προγραμματιζόμενης συγχώνευσης της Τράπεζάς μας με την Τράπεζα Πειραιώς, παρακαλείσθε όπως ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας Πειραιώς (www.piraeusbank.gr) ή μέσω των καταστημάτων της, για τους:

  • Γενικούς Συναλλακτικούς Όρους,
  • Όρους Υπηρεσιών Πληρωμών και
  • για το Τιμολόγιο Προμηθειών & Τοκοφόρων Ημερομηνιών της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω των καταστημάτων της,

όπως ισχύουν και θα διέπουν από την 24/11/2014 και εφεξής τις συναλλακτικές σας σχέσεις με την Τράπεζα Πειραιώς, με δικαίωμα εναντίωσης.
 

 

 

Bookmark and Share