Απόφαση συγχώνευσης της GENIKI Bank στην Τράπεζα Πειραιώς

Το Δ.Σ. της GENIKI Bank αποφάσισε, στις 30.5.2014, τη συγχώνευση της Τράπεζας με απορρόφησή της από την Τράπεζα Πειραιώς. Η συγχώνευση τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης των αναγκαίων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων. Η επιλογή προκρίθηκε βάσει των εξελίξεων και του σχεδίου δράσης της Τράπεζας και της δυναμικής ποιοτικών συνεργειών που έχουν δημιουργηθεί με την Τράπεζα Πειραιώς.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ενσωμάτωση του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού της GENIKI Bank, οι Πελάτες της θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μεγαλύτερου χρηματοοικονομικού Ομίλου της χώρας, αυτού της Τράπεζας Πειραιώς, απολαμβάνοντας τη σιγουριά και την ποιότητα που αυτός προσφέρει. Έως τότε, θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που τους προσφέρει η GENIKI Bank.

 

  • Σημαντική αύξηση των κερδών μετά από φόρους, στα €85 εκατ., έναντι ζημιών τις 10 προηγούμενες ετήσιες χρήσεις.
  • Ο δείκτης βασικών κεφαλαίων της Τράπεζας διαμορφώθηκε στο 23,1%, στο υψηλότερο επίπεδο της αγοράς.
  • Περαιτέρω ενίσχυση της υψηλής ρευστότητας της Τράπεζας με σημαντική μείωση του κόστους καταθέσεων και βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 77%.
  • Βελτίωση της διαχείρισης των επισφαλών δανείων και σημαντική αύξηση της εισπραξιμότητας κατά 14% το 2ο τρίμηνο 2014 έναντι του 1ου τρίμηνου 2014, με αποτέλεσμα τη μείωση του υπολοίπου των επισφαλών δανείων κατά €16 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2014.

Κάντε κλικ εδώ για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

 

 

Bookmark and Share